Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Frågor och svar om MS

   

1 2 3 4 

 

Handikapp vid MS

Kan det finnas några speciella handikapp för personer med MS?

Hej! Det finns inget handikapp som är speciellt för MS och som inte kan förekomma vid någon annan typ av skada i nervsystemet. Anledningen till skadan kan variera men symtomen kan se lika ut. Du kan läsa om de vanligaste symtomen vid MS under rubriken Vad är MS på www.multipelskleros.nu. Där hittar du underrubriken "symtom". Hälsningar Lena Weidmar Biogen-15230

Läs mer

Forskning på MS?

Hur såg forskningen om MS ut förr jämfört med idag? T ex 10 - 50 år sedan? Hur tror ni den kommer se ut i framtiden? Finns det några mediciner som är bättre än andra? Biverkningar i vissa av medicinerna? Vilka rekommenderar ni?

De senare åren har resultaten av forskningsaktiviteten inom MS ökat. Det är även idag mycket lättare för alla att ta del av forskningsframsteg i jordens alla länder. Det finns världsomspännande forskarnätverk. Den forskningen som gjordes för 10 – 50 år sedan är en förutsättning för de framsteg som görs i dag och som bland annat har medfört att vi i dag har flera effektiva bromsmediciner med olika verkningsmekanismer. Nya behandlingsmöjligheter tillkommer snabbt dessa åren. Ett bra sätt att följa kunskaps- och forskningsutvecklingen är till exempel via internet: Svenska MS-sällskapets hemsida (mssallskapet.se) och National MS Society i USA (nationalmssociety.org), MS Historia del 1 och del 2 Vänliga hälsningar Svend Marup-Jensen Biogen-15230

Läs mer

Ärftlighet

Hej! Min mamma gick bort i MS 7 år sen efter ha varit svårt sjuk i 8 år. Jag fick precis veta att min farbror är diagnosticerad med MS också och detta får mig och min syster att bli lite nervösa hur stor chans det är för oss att få det nu när vi har de på båda håll i familjen. Borde vi tänka på att ...

Det finns idag ingen test eller undersökning som kan säga exakt vilka faktorer som gör att några utvecklar MS och andra inte. Sannolikt krävs många olika samverkande faktorer för att sjukdomen ska uppstå. En av dessa är en viss ärftlig disposition, men det finns ingen direkt ärftlighet vid MS. Av alla patienter med MS har 15 – 20% en nära släkting (föräldrar, syskon, barn) som har sjukdomen. Utöver en viss ärftlig disposition måste troligtvis någon omgivningsfaktor till för att sjukdomen MS utvecklas. Det är lätt att förstå att flera fall nästan samtidigt inom en familj ger anledning till oro och frågor från andra i familjen om de också är i riskzonen för att drabbas av sjukdomen.Det finns inget prov som kan säga något om risken för den enskilde att utveckla MS, det man måste göra är en utredning med en neurologisk undersökning hos en neurolog, en magnetresonansundersökning för att konstatera om personen har eller inte har MS. Vänliga hälsningar Svend Marup-Jensen Biogen-15230

Läs mer

Botemedel mot MS?

Finns det någon specifik bromsmedicin som ni föredrar -varför? Varför inte? Finns det mycket biverkningar i bromsmedicinerna? i så fall varför? Vad brukar patienter föredra? Hur såg forskning om MS ut förr jämfört med idag? Hur tror ni att framtiden kommer se ut för sjukdomen MS? ?bättre? Varfö...

Det finns ännu inget botemedel mot MS. Det finns dock flera effektiva bromsmediciner och flera symtomlindrande behandlingar i dag. Hur vi i Sverige använder de olika bromsmedicinerna och kontrollerar de möjliga biverkningarna kan du läsa på Svenska MS-sällskapets hemsida (mssallskapet.se) Vänliga hälsningar Svend Marup-Jensen Biogen-15230

Läs mer

MS och flygresor

Kan man göra en flygresa vid MS? En vän har fått intrycket att det inte är lämplig.

Hej Att ha en MS-sjukdom är inget hinder för att resa med flyg. Skulle man på grund av någon funktionsnedsättning behöva hjälp på flygplatsen eller på planet uppger man det i samband med att man bokar resan så brukar det inte vara några problem att få den hjälpen. Hälsningar Lena Weidmar Biogen-15230

Läs mer

Smärta i leder

Kan MS leda till att man får ont i alla leder i kroppen? Och är det möjligt att man kan ha MS om man är 16 år gammal?

MS ger inte i sig smärta i leder. Om man får bestående funktionsnedsättning och har svårt att förflytta sig och har dåligt anpassade hjälpmedel kan man få smärtor av exempelvis dålig sittställning Även barn kan få MS men det är mera vanligt mellan 20 - 40 års ålder Vänliga hälsningar Svend Marup-Jensen Biogen-15230

Läs mer

Kyla och muskler vid MS

Hej! Är man extra känslig för att kyla ner sina muskler när man har MS?

Hej! Jag tror att det är väldigt individuellt om man är känslig för kyla eller inte. Många personer med MS upplever istället kyla som positivt då det kan minska den ökade muskelspänningen som är ett ganska vanligt problem vid MS. Andra kan istället uppleva att man blir mkt stelare i kroppen i kyla och känner sig mkt bättre när det är varmare. Hälsningar Lena Weidmar Biogen-15230

Läs mer

MS och gå i sömnen

Att gå i sömnen är det kopplat till MS? Påverkas korttidsminnet av MS?

Hej Att gå i sömnen är inte något typiskt för MS. Det är ofta ett ärfligt tillstånd och det är vanligast bland barn. Det brukar avta med åren och det är inte så många vuxna som är sömngångare. Personer med MS kan få problem med sk kognitiva funktioner. Med dessa funktioner menar man t.ex uppmärksamhet, koncentration och minne. Våra kognitiva funktioner kan också påverkas av andra saker t.ex. trötthet och depression. För att fastställa orsaken till de ev problemen med minnet eller andra kognitiva funktioner kan man behöva göra en neuropsykologisk utredning. Hälsningar Lena Weidmar Biogen-15230

Läs mer

Ta mig på allvar - ställa diagnos

Hur ska man på ett bra sätt ställa frågan till sin läkare för att denne på allvar ska undersöka om det är MS man lider av? Jag vill inte avfärdas och kallas hypokondriker. Jag vill bara veta eftersom jag själv har symptom och två bekanta med MS beskriver upplevelsen likvärdigt som jag känner.

Hej Symtom som ser lika ut kan ha olika orsaker så även om du och dina bekantas symtom verkar lika så kan det vara olika sjukdomar som ligger bakom. När du beskriver dina besvär för din läkare så gör han/hon en bedömning utifrån vad du berättar. Läkarundersökningen kompletteras kanske sen med andra provtagningar och undersökningar för att sedan leda fram till en diagnos. Detta hindrar absolut inte att du talar om vilken sjukdom du själv har i tankarna. Ibland kan man få besked direkt om det man själv funderar på verkar sannolikt eller inte. Hälsningar Lena Weidmar Biogen-15230

Läs mer

Resevaccinationer vid MS?

Jag har MS sedan 15 år tillbaka och tar bromsmedicin för detta. Då jag ska åka utomlands i sommar undrar jag om det är ok att ta de vanligaste resevaccinationerna när man har MS?

Hej När det gäller MS och vaccinationer brukar det inte vara något problem men med vissa vacciner ska man vara försiktig. Det bästa är att ta reda på vilka vaccinationer det gäller och därefter kontakta sin neurolog för att få besked på om det är ok att vaccinera sig med dem. Hälsningar Lena Weidmar Biogen-15230

Läs mer

   

1 2 3 4 

 

Biogen-15230

Senast uppdaterad: 2020-05-25