Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

[Forskningsnyheter] Svenska Neuroregistret, årsrapport 2016-2017

I Svenska neuroregistrets nya årsrapport ses sammantaget en positiv utveckling för MS-vården i landet. Samtidigt visar siffrorna på en ojämt fördelad MS-vård med betydande skillnader mellan länen både när det gäller användandet av bromsmediciner och uppföljning av patienterna.

Syftet med MS-registret är att kvalitetssäkra och utveckla vården och att vara underlag till forskning för ny kunskap om MS.
Årsrapport 2016–2017, Svenska neuroregister

I början av oktober släppte Svenska Neuroregister den nya årsrapporten för 2016–2017.

Fakta från rapporten

  • Idag bedöms 19 500 personer ha MS i Sverige (baserat på data från Socialstyrelsens patientregister (PAR).
  • Tillkomsten av bromsmediciner har påverkat MS-vårdens utseende och struktur. För närvarande behandlas 11 400 personer med bromsmedicin mot MS.
  • MS-registret rymmer det stora flertalet av dagens MS-patienter. Från det att MS-registret startade 1998 och till den 16 september 2017 har 18 887   

Tid från debut till behandling har stadigt minskat 

Att immunomodulerande behandling främst gör nytta tidigt i sjukdomsförloppet vid MS är sedan tidigare välkänt. Det är därför viktigt att tiden från debut av sjukdomen till insatt behandling, är kort. Enligt siffror från MS-registret har den här tiden stadigt minskat. Stockholms län har i perioder haft sämre resultat än övriga landet och siffrorna för 2017 visar på dubbelt (cirka) så lång tid från symtom till diagnos i Stockholm som i övriga landet.

 

Få län når målvärdet

Trenden är att allt fler patienter får evidensbaserad* behandling. Det finns emellertid utrymme för förbättring. Målvärdet på 80 % i behandlingsfrekvens för patienter med tidig skovvis MS nås inte. Idag ligger behandlingsfrekvensen på 65 % för hela riket.

I rapporten ses att få län når upp till målvärdet och man konstaterar att ett otillräckligt antal patienter med tidig MS, får evidensbaserad* bromsbehandling.

* Evidensbaserad = baserad på den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen vi har idag

 

Endast varannan MS-patient får rekommenderad uppföljning

Patienter med MS bör erbjudas minst en årlig uppföljning hos neurolog, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. En sådan undersökning bör innehålla både en klinisk undersökning samt undersökning med magnetkamera (gäller åtminstone i den delen av sjukdomsskedet då bromsmedicin kan vara aktuell). Siffrorna från registret visar däremot att knappt hälften av landets MS-patienter har träffat sin neurolog under det senaste kalenderåret. Även här råder stora skillnader mellan länen. Vidare ses att bristen på magnetkameraundersökningar är än värre.

 

En positiv trend

Sammanfattningsvis konstateras ändå att MS-vården förbättrats och att man över lag ser en positiv utveckling. Men det är inte acceptabelt att skillnaderna mellan MS-vården i de olika länen är så pass stora. Det konstateras att det fortfarande finns mycket kvar att göra innan MS-patienter kan erbjudas den sjukvård som de borde kunna förvänta sig.

 

Text: Louise Candert

 

ALL-SWE-0542a(2)

Senast uppdaterad: 2020-01-02