Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Bromsmediciner

Det finns flera typer av bromsmediclner som kan ges vid skowis förlöpande MS - den vanligaste formen av MS. Gemensamt för dem är att de på olika sätt påverkar kroppens immunförsvar. Därmed kan de minska risken för nya skov och det kan också fördröja sjukdomsutvecklingen.

Val av bromsmedicin

Många individuella faktorer kan ha betydelse inför valet av bromsmedicin och vad som passar en patient behöver inte passa en annan. Därför är det viktigt att diskutera igenom alla valmöjligheter med sin läkare eller MS-sjuksköterska, innan man fattar sitt beslut om behandling.

Sjukdomsaktivitet

Några bromsmediciner är bara godkända för patienter med hög sjukdomsaktivitet, det vill säga som upplever täta skov eller har mycket inflammation i CNS.

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan bromsmedlcinerna mot MS ge upphov till biverkningar. Alla behöver Inte uppleva biverkningar, men för vissa individer kan biverkningar vara ett stort problem.

Livsstil

MS är en kronisk sjukdom och behandlingen pågår I regel under lång tid. Då är det viktigt med en behandling som passar In i den egna vardagen. Bromsmedlclner kan ges som tabletter, injektioner eller infusioner.

Familjeplanering

Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör tala med sin doktor om lämplig behandling

 

Biogen-28119

Senast uppdaterad: 2019-10-31