Multipel Skleros

För dig som lever med MS

Biogen
Biogen
Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

MS-sjuksköterskan – navet i MS-teamet

MS-sjuksköterskan fungerar som navet i MS-teamet och är den funktion du som patient tar kontakt med om det är något. MS-sköterskan kan tipsa om eller remittera till andra funktioner i MS-teamet.

MS-sköterskan stöttar dig med MS i samband med beskedet om diagnosen, när behandlingen påbörjas och följs upp och om något nytt tillstöter. Hen har många stödsamtal med patienter och fångar upp frågor, får kännedom om förändringar i sjukdomen, symtom och bekymmer som du som patient kan ha.

MS-teamet

Det ser olika ut på olika kliniker runt om i landet huruvida du som patient själv kan ringa upp de olika funktionerna i MS-teamet eller om det behövs en remiss. MS-sköterskan hjälper till med kontakterna och skriver remiss om det behövs.

I MS-teamet finns följande funktioner:

 • Läkaren ställer diagnos och är ansvarig för den medicinska behandlingen. MS-sköterskan är lite av en förlängd arm till läkaren och kan ringa om recept och ha samtal om symtom.

 • Fysioterapeuten (sjukgymnasten) kan hjälpa till att skräddarsy träning för den enskilda patienten för att hen ska kunna bibehålla funktioner. Man kan få tips och råd av fysioterapeuten om träning som är lämplig. Fysioterapeuten kan också skriva ut träning på recept (FAR). Läs mer om FAR nedan.

 • Kuratorn kan vara en extra samtalskontakt. Man kan behöva prata med någon som är utanför familjen och få en utomståendes perspektiv, även om man om har ett nätverk av personer kring sig.
  Kuratorn kan också hjälpa till med sociala rättigheter och arbetsrelaterade frågor.

 • Arbetsterapeuten Arbetsterapeuten kan hjälpa till att kartlägga behov och att hitta balans i vardagen. Det kan vara frågor som hur man kan hushålla med sin energi för att orka vid till exempel MS-trötthet/fatigue.
  Arbetsterapeuten kan också hjälpa till med olika hjälpmedel för att underlätta vardagen. Det kan till exempel vara minneshjälpmedel om man har kognitiva svårigheter och svårt med minnet. Arbetsterapeuten kan antingen komma ut till hemmet eller tar emot på sin arbetsplats.
  –> Läs arbetsterapeuten och rehabkoordinatorn Berit Fritzins tips och råd för hur du hittar balans i vardagen.

 • Uroterapeuten kan hjälpa till om man har bekymmer med urinblåsan. Det kan vara att man har täta trängningar och springer ofta på toaletten, har urinläckage eller problem med urinvägsinfektioner.
  Vid dylika bekymmer kan man få remiss till en uroterapeut.

 • Logopeden utreder och diagnostiserar tal och sväljsvårigheter. Hen kan till exempel också hjälpa till om luften inte räcker till när man pratar eller att man inte hittar ord.
  MS-sköterskan kan skriva remiss till en logoped om det finns behov.

 • Dietisten kan hjälpa till med kostråd om det finns behov. Det finns inga särskilda viktproblem kopplade till MS och inte heller några särskilda kostföreskrifter. Man rekommenderar sund kost, men det finns inga vetenskapliga belägg för vad man ska äta.
  MS-sköterskan kan hjälpa till med en remiss till en dietist om det finns behov.

 • Sexologen kan vara till hjälp om man har svårigheter i samlivet. Något som är vanligt vid MS, men som man inte pratar så mycket om. Det kan vara bra att känna till att sexuella svårigheter kan ha en koppling till MS och att det finns hjälp att få. MS-sköterskan kan hjälpa till att skriva remiss eller förmedla kontakt med en sexolog.
  Läs mer om MS, sex och samlevnad här.

 • Neuropsykologen kan hjälpa till vid kognitiva bekymmer då mer omfattande utredningar behövs. Det kan till exempel vara för att visa en arbetsgivare eller Försäkringskassan att man har svår att sitta i kontorslandskap utan att bli störd.


Ytterligare stöd för dig med MS
Din MS-sköterska kan hjälpa dig med stöd för dina barn, rehab och fysisk träning på recept.

 • Barnombud
  Många med MS har familj. Och hur man som MS-sjuk förälder än beter sig kommer barnen att påverkas i någon mån. De kanske får ta större ansvar hemma än jämnåriga kompisar.
  Hur barnen mår och deras situation är viktig att fånga upp. Det kan till exempel göras genom att barnet få träffa barnombudet.
  Prata med din MS-sköterska om du har barn som du tror skulle behöva prata med ett barnombud.

 • Rehab
  Vad man har rätt till när det gäller rehab kan se olika ut beroende var man bor i landet. I Stockholm har man till exempel rätt till rehab vartannat år. Rehab kan också se olika ut, som till exempel dagrehab då man går några dagar i veckan under en längre period eller inneliggande rehab som är mer sammanhängande. Rehab kräver en relativt omfattande remiss.
  Fråga din MS-sköterska vad du har rätt till.

 • FAR (fysisk aktivitet på recept)
  All legitimerad personal kan skriva ut FAR (fysisk aktivitet på recept) vilket innebär att du kan få recept på träning och dessutom få lite rabatt på vissa träningsanläggningar. FAR följs upp som vilket medicinskt recept som helst.
  Fråga din MS-sköterska om du vill veta mer.Kontakt med MS-sjuksköters

Det kan vara svårt att komma fram per telefon till MS-sköterskan. Då kan du logga in med ditt bank-id på 1177/Mina vårdkontakter och mejla din MS-sjuksköterska.

Det är viktigt att komma ihåg att du kan ringa till MS-sköterskan om vilken fråga eller vilket problem som helst. Kan inte hen svara själv kan hen ta reda på svaret eller remittera dig vidare till någon annan funktion i MS-teamet.

 

Text: Louise Candert

 

ALL-SWE-0511a(1)

Senast uppdaterad: 2018-12-27