Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Nytta & risk i patientsamtalet

För en patient kan det vara svårt att fatta rationella beslut angående sin egen behandling. Dels kan patienten vara emotionellt påverkad av ett färskt sjukdomsbesked, dels kan det för en lekman vara svårt att balansera en eventuell medicinsk risk mot den nytta behandlingen kan ha. Att hjälpa patienten förstå och fatta rationella beslut är därför en daglig utmaning för många läkare.

Ett samtal består av minst två parter som tillsammans formar innehållet. I samtalet kan ett budskap inte lämnas över i oförändrat skick, likt ett föremål. Budskapet tolkas alltid av mottagaren, vilket också gör att avsändaren inte har full kontroll. Även om ett budskap innehåller rätt fakta kan det tas emot olika, dels beroende på hur det formuleras, dels beroende på hur det tolkas av mottagaren. Det vilar därför ett stort ansvar över den läkare som ska förmedla viktig information om exempelvis nyttan och riskerna med en viss behandling.

         Christian Oldenburg är legitimerad psykolog och arbetar sedan tio år vid rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Danderyds sjukhus, i Stockholm. Han besöker just nu läkarmottagningar och föreläser på ämnet nytta och risk i samband med behandling av svåra sjukdomstillstånd.

         - Min erfarenhet är att många läkare önskar bättre kunskaper i hur de ska kommunicera med sina patienter, säger Christian Oldenburg. De har den nödvändiga kliniska kompetensen för att förmedla rätt fakta, men saknar ofta kunskap om kommunikation för att göra det på rätt sätt. Och det finns många fallgropar, till exempel har människan i regel svårt med att värdera siffror och statistik. Att säga ett en biverkning drabbar en på tusen blir abstrakt och informationen tenderar att få en negativ slagsida. Patienten övervärderar risken med behandlingen, vilket försämrar förutsättningarna för ett objektivt beslutsfattande.

Positiv framing ger bättre beslutsfattande

Människans beslutsfattande styrs av två olika system, enligt den kände nobelpristagaren Daniel Kahneman. Dels har vi det snabba, automatiska beslutsfattandet med sina omedvetna överväganden, dels det långsamma, analytiska systemet som baseras på fakta och medvetna överväganden.

          - I kommunikationen mellan läkare och patient förutsätter man ofta att patienten fattar beslut med det analytiska systemet, säger Christian Oldenburg. Detta är felaktigt, i de flesta fall styrs patienten av omedvetna överväganden och kan också vara påverkad av näraliggande erfarenheter.

         För att informationen som överförs måste vara meningsfull för patienten är det av största vikt att den framförs på ett pedagogiskt korrekt sätt. Här kan ännu ett av Kahnemans begrepp vara till stor nytta, så kallad positiv framing.

         - I mina föreläsningar betonar jag vikten av positiv framing. Om läkaren talar om chansen för tillfrisknande istället för risken för komplikationer blir patienten mer benägen att förstå innebörden. Människans hjärna viktar omedvetet risk tyngre än chans, därför måste läkaren hjälpa till att balansera informationen. Rädslan för riskerna får inte leda till att patienten inte tar sina ibland livsviktiga mediciner. Är alla inom vården medvetna om psykologin bakom kommunikationen kan vi i större utsträckning hjälpa patienterna att fatta beslut på rätt grunder avseende sin behandling, avslutar Christian Oldenburg.

 

Text: Mikael Jisander


 

Biogen-02691

Senast uppdaterad: 2018-12-27