Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Så förstår du ”läkemedelsspråket”

I bipacksedeln och på FASS.se kan du läsa om hur ditt/dina läkemedel fungerar. Där kanske du stöter på några nya ord. I ordlistan nedan finner du förklaringar till några av de ord som ofta används tillsammans med läkemedelsanvändning.

Liten läkemedelsordlista

Administreringsväg
Läkemedel kan tillföras kroppen på olika sätt, genom olika administreringsvägar. Det kan till exempel ges via munnen (oralt), via ett blodkärl (infusion eller intravenös injektion) eller via ändtarmen (rektalt). 

Beredningsform
Den substans som ger läkemedlet dess effekt kan vanligtvis inte ges som den är. Ämnet måste ges i en form som gör att det kan komma till den del av kroppen där det ska verka. Ämnet ska även vara lätt att dosera och använda. För att detta ska fungera ges läkemedel i olika beredningsformer som t.ex. tablett, salva eller injektionsvätska. För att det ska vara möjligt att ta fram dessa olika former av läkemedel behövs olika tillsatser eller det man kallar hjälpämnen. I en kortisonsalva kan det till exempel vara vaselin, paraffin och konserveringsmedel.

Biologiska läkemedel
Ofta mycket komplexa läkemedel som framställts ur material av biologiskt ursprung som levande celler eller vävnad. Vacciner är exempel på biologiska läkemedel.

Biosimilars
Ett läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel. Den komplexa tillverkningsprocessen av biologiska läkemedel leder till en viss variation, vilket innebär att man inte kan göra exakta kopior. Biosimilars är alltså inte att betrakta som generika (kopia av syntetiskt framställt läkemedel) utan varje biosimilar är ett unikt läkemedel.

Biverkning
En icke önskad eller förväntad effekt av ett läkemedel som vanligtvis är negativ.

Farmakodynamik
Hur läkemedlet påverkar kroppen, det vill säga hur läkemedlet ger sin effekt (till exempel genom att binda sig till speciella receptorer).

Farmakokinetik
Hur kroppen påverkar läkemedlet, det vill säga hur läkemedlet tas upp, tas om hand och hur det till sist utsöndras.

Farmakologi
Vetenskapen om läkemedel.

Generika
När patentet, efter ett antal år, går ut för ett läkemedel kan andra läkemedelsföretag göra kopior med samma verksamma substans men under andra namn. Det kallas generika.

Halveringstid
Den tid det tar för mängden läkemedel att sjunka till hälften av den ursprungliga. Halveringstid mäts ofta i blod eller plasma.

Hjälpämnen
Se Beredningsform.

Interaktion
När flera läkemedel som tas samtidigt och påverkar varandras effekt.

Parallellimport
När ett företag köper upp läkemedel av originaltillverkaren och sedan packar om det och säljer läkemedlet under samma namn, kallas parallellimport.

Tillsats
Se Beredningsform.

Verksam substans
Det ämne som ger läkemedlet dess effekt. Flera läkemedelsprodukter kan ha samma verksamma substans men heta olika saker och säljas av olika företag.

 

Källor:

Lakemedelsverket.se

Fass.se

 

Biogen-42670

Senast uppdaterad: 2020-04-27