Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Var delaktig i din vård

Som du kanske känner till har du rätt till en god vård av din MS, du har rätt att vara delaktig i vården och att tillsammans med vårdpersonalen planera din vård.

Här går vi igenom vad du själv kan göra för att påverka så att du får ut det mesta av sjukvården. 

 

Den information som ges av sjukvården om MS (multipel skleros) och din behandling ska vara anpassad efter dig och det är viktigt att du förstår innebörden av det som sägs. Fråga om du inte förstår eller hänger med! Du kan be om att få det viktigaste nedskrivet eller be någon närstående att vara med och anteckna.

Du kan också be om ett uppföljande möte med möjlighet att ställa fler frågor.

 

Så förbereder du dig
Det är inte ovanligt att man träffar sin neurolog ganska sällan – någon gång om halvåret eller någon gång om året. Då är det viktigt att utnyttja tiden och att vara väl förberedd.

Tänk igenom hur det varit sedan du och din läkare hade kontakt senast. Vilka besvär har du haft? Under vilken period? Hur utvecklade det sig?

Ett tips är att skriva dagbok som du kan titta tillbaka i. Annars är det lätt att man bara pratar om hur det är nu eller har varit den senaste tiden och glömmer att man kanske haft symtom för några månader sedan som är viktiga att nämna.

Skriv ner vad du vill ta upp och prioritera det viktigaste först. Ta med listan till besöket och anteckna under mötet.

Se även Checklista inför läkarbesöket nedan.

 

Delaktighet
Du har rätt att vara delaktig i din vård. Det innebär att du har rätt att få den information du behöver för att kunna tycka till om vården, förstå vad det innebär och för att kunna vara med och påverka och bestämma (när det går). Att vara delaktig kan se ut på olika sätt, men ett sätt är att lära sig mer om sin sjukdom och behandling och att ställa mycket frågor till vårdpersonalen.

Ta reda på vad du har för rättigheter, som till exempel när det gäller rehabilitering.
Du kan välja att tacka nej till vård eller att bli undersökt. Närstående har heller ingen rätt att bestämma över din vård.
Fråga till exempel vad som kommer hända härnäst och be om en vårdplanering (om det behövs).

 

Berätta vem du är
Berätta om dig själv och om du har några särskilda mål med vården. Hur ser ditt liv ut? Vad behöver just du för att ditt liv ska fungera så bra som möjligt?

Genom att berätta hur du tänker kan vårdpersonalen lättare förstå dig och ni kan sträva mot samma mål.

 

Checklista inför läkarbesöket

»  Tänk igenom hur det varit och hur du har mått sedan du hade kontakt med din läkare senast.

»  Hur fungerar din behandling?
Ta också med en lista över alla läkemedel du använder, även receptfria och naturläkemedel.

»  Har något ytterligare inträffat som påverkar din hälsa, t.ex. andra sjukdomar, skador etc.?
Din läkare behöver veta om du har eller har haft några andra allvarliga sjukdomar.

»  Hur påverkar MS ditt dagliga liv? Berätta för din läkare hur det varit sedan sist och vilka dina utmaningar är i vardagen. Din läkare kan skriva remiss till andra funktioner som psykolog, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut och kurator.
Du kan även ställa dina frågor till MS-sjuksköterskan som kan hjälpa dig att få rätt hjälp.

 

 

Inspireras av Leila Söderholm

Träningsexperten Leila Söderholm berättar i Sunshine podden hur hon gjorde ett ”livscollage” över sitt liv och vem hon var, när hon skulle opereras för tarmcancer. Hon hade de spritade och inplastade collagen i en hög på bröstet när hon åkte in på operationssalen. Collagen delade hon sedan ut till vårdpersonalen och sa ”det här är jag, det här är Leila, det här är mitt liv och tänk på att den personen ni opererar ska kunna göra det här som jag gör i mitt liv…”. [LC1] Hon upplevde att hon fick väldigt fin respons. Skälet till att hon gjorde så var att hon sett mycket forskning som visar att det är väldigt viktigt att vårdpersonal vet vem det är de behandlar.

 

Lyssna på Leilas inspirerande historia på Sunshine podden med Marie och Carina (#9 Leila Söderholm – Träningsexperten som inte lät sjukdomen stå i vägen för sin dröm!) om hur hon gjorde sig delaktig i sin vård.

 

 

Ur Hälso- och sjukvårdslagen

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” Lag (1997:142).

  

 

Text: Louise Candert

 

Biogen-42670

Senast uppdaterad: 2020-04-27