Multipel Skleros

För dig som lever med MS

Biogen
Biogen
Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Överläkare- Ökad mobilitet ger större frihet

För de flesta personer med MS kommer sjukdomen någon gång att påverka förmågan att gå. Det kan handla om en tillfällig period under ett skov, men med tiden kan problemen bita sig kvar och bli mer eller mindre permanenta.

Mobiliteten eller förmågan att förflytta sig, kan påverkas på många sätt av MS. För att kunna gå använder man inte bara benens muskler, utan det krävs även både balans och koordinationsförmåga. Den yttre miljön spelar också viktig roll.
– En del personer med MS kan gå snabbt och obehindrat inomhus, berättar Morten Blinkenberg, överläkare på neurologiska kliniken på Rigshospitalet i Köpenhamn. Men de kan få problem när de ska ta sig fram på andra ställen än i hemmet, till exempel i skogen med många nivåskillnader och ojämnt underlag.
Problem med mobiliteten är ganska vanliga vid MS. Man brukar räkna med att ungefär hälften av alla personer med MS kan gå med eller utan hjälpmedel efter 25 år med sjukdomen. Andra kan dock vid det laget ha stora problem med att förflytta sig.
– Gångförmåga handlar inte bara om benens funktion, förklarar Morten Blinkenberg. Kroppens balans har en avgörande betydelse och påverkar mobiliteten även om man har tillräcklig styrka i benen. Känselstörningar påverkar också gångförmågan – det är svårt att gå om man inte kan känna underlaget med sina fötter, och det blir särskilt svårt om det är mörkt.

En begränsad rörlighet kan ge stora konsekvenser för den enskilda individen. Bland annat kan man få svårt att klara av att arbeta, inte minst om man har ett fysiskt arbete. Gångproblem kan dessutom påverka möjligheten att umgås med familj och vänner och göra det svårt att vara med på många sociala aktiviteter. Kanske kan det bli problem redan när man vill ta sig hemifrån, om man bor i lägenhet utan hiss. Trappor är krävande och framför allt att gå nerför en trappa.

Hur mäts gångförmåga?

– Det finns många metoder att utreda gångförmågan hos personer med MS, men få av dem används i daglig praxis, fortsätter Morten Blinkenberg. I de flesta fall utgår man från patientens egna erfarenheter och beskrivning av hur den nedsatta gångförmågan påverkar vardagslivet.
I kliniska studier använder man ibland gångförmåga som ett mått på funktionen i benen. Det vanligaste testet av gångförmågan heter ”Timed 25 Foot Walk” (T25FW) och innebär helt enkelt att man mäter hur snabbt personen kan gå sträckan 25 fot (drygt 7,5 meter).
– Gångförmågan är dock komplex och rymmer mer än gånghastighet, menar Morten Blinkenberg. Vid Rigshospitalet använder vi ofta en annan metod, som heter Six Spot Step Test (SSST). Då gör man en bana med fem cylindrar som patienten ska sparka bort först med höger fot och sedan med vänster fot. Vi mäter sedan hur lång tid det tar för patienten att klara uppgiften. Detta test mäter inte bara gånghastighet, utan även balans och koordination.

Behandling av mobilitet

– Rehabilitering hos sjukgymnast är den primära behandlingen vid mobilitetsproblem, berättar Morten Blinkenberg. Bäst effekt får man med så kallad fokuserad rehabilitering, det vill säga att man utgår från den enskilda personens problem och behov och att träningen sedan helt riktas in på att förbättra dessa områden.
Sjukgymnasten gör även en bedömning om det finns behov av olika hjälpmedel. För personer med ”droppfot” (som inte kan vinkla upp foten när de går) kan exempelvis en droppfotsskena vara en effektiv lösning som kan förbättra förmågan att förflytta sig.
– För personer med skovvis förlöpande MS kan även behandling med bromsmedicin ha en positiv inverkan på mobiliteten, fortsätter Morten Blinkenberg. Men i dagsläget finns inte så mycket behandlingsmöjligheter för personer med kroniskt progressiv MS.
Muskelavslappnande läkemedel ge en snabb effekt på mobiliteten hos personer med stela muskler (spasticitet). Även om förändringen inte är markant, kan det innebär mycket för individen och ge en ökad livskvalitet.
– Nya behandlingsformer för att förbättra mobiliteten är under utveckling, avslutar Morten Blinkenberg. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att kunna göra mer för att personer med MS ska kunna bibehålla sin mobilitet i högre utsträckning och därmed kunna få större frihet och en högre livskvalitet.

 

ALL-SWE-0491c

Senast uppdaterad: 2018-12-27