Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Problem med urinblåsan

Rådgör med din läkare och MS-sjuksköterska.

En del patienter med MS drabbas av problem med urinblåsan. De kan nästan alltid behandlas med gott resultat. De inflammationer som finns i nervsystemet påverkar överföringen och koordinationen av nervimpulser till och från blåsan. Orsaken till symtomen är neurogen. 

Det finns flera typer av blåsrubbningar. Dessa delas in i följande kategorier:

 • Svårt att hålla urinen (urgency).
 • Svårt att komma igång att tömma blåsan och att tömma blåsan fullständigt.
 • Blandform av de två ovan nämnda.

De olika typerna av blåsbesvär kräver olika behandling och ska därför diagnostiseras noggrant. Vid alla typer av blåsproblem ska det först uteslutas att det inte är en urinvägsinfektion. 
 

Det här bör du tänka på om du har problem med urinblåsan

Oavsett vilken form av blåsproblematik som diagnostiseras finns det vissa saker du själv bör tänka på:

 • Berätta för din läkare eller MS sjuksköterska om symtomen för att få hjälp.
 • Drick tillräckligt med vätska under dagen men mindre på kvällen för att undvika nattliga trängningar. Att dricka mindre under dagen hjälper inte, det ökar bara risken för urinvägsinfektioner.
 • Gå inte på toaletten bara för säkerhets skull. Urinblåsan vänjer sig snart vid att bara förvara små mängder urin innan den signalerar att den ska tömmas.
 • Alkohol (särskilt öl) och kaffe stimulerar produktionen av urin, vilket gör att du behöver kissa oftare. Om detta är ett problem är det bättre att dricka något annat.
 • Bär kläder som är enkla att ta av.
 • Vidta hygieniska åtgärder för att förhindra urinvägsinfektioner. Tvätta underlivet utan tvål (tvål kan göra din hud för torr så att den blir utsatt för bakterier, vilket leder till urinvägsinfektioner). 
   

Svårt att hålla urinen (urgency)

En del personer som har MS kan drabbas av frekventa trängningar som göra att man behöver gå på toaletten både dag- och nattetid. Urinblåsan vänjer sig snart vid att bara förvara små mängder urin innan den signalerar att den ska tömmas. Därför kommer endast små mängder urin vid varje blåstömning.
 

Så kan du hjälpa

Det finns medicin som dämpar överaktivitet i blåsan och som gör att urinblåsan kan behålla större mängder urin. Resultatet blir färre trängningar. "Blåsträning" kan utföras av en läkare, sköterska eller uroterapeut. Detta innebär att man succesivt vänjer blåsan vid att förvara allt större mängder urin.
Hos kvinnor kan bäckenbottenmuskelaturen stärkas genom så kallade knipövningar vilket ökar förmågan att hålla tillbaka trängningen så att man hinner till toaletten. Uroterapeuter, distriktssköterskor och vissa sjukgymnaster kan ge information om knipövningar.
 

Svårigheter att tömma blåsan

Även här upplevs täta trängningar men också svårigheter med att börja kissa och att tömma blåsan helt. Detta leder till att det blir lite urin kvar i blåsan och blåsan kan även bli överfull. Detta kan vara smärtsamt och en överfull blåsa kan leda till njurproblem. Därför bör du uppsöka akut hjälp om du inte kissat på länge. Det är möjligt att MS medför att man inte känner denna smärta. Svårigheter att tömma blåsan beror på att knipmuskeln som finns längst ner i blåsan inte öppnar sig, eller att den sluter sig för tidigt innan blåsan har tömts fullständigt. Detta kan öka risken för urinvägsinfektion.
 

Det här kan du göra själv

Rådgör med din läkare eller MS- sjuksköterska om symtomen. 
Undvik att bära åtsittande kläder som trycker mot blåsan.

Så kan du få hjälp

Blåsan kan behöva tömmas manuellt genom att en tunn kateter förs upp i blåsan. Metoden kallas Ren Intermittent Katetrisering (RIK), vilket du efter utbildning av en uroterapeut eller distriktssköterska kan lära dig att hantera själv. Det finns även en rad olika inkontinensartiklar för ofrivilligt urinläckage.

Om en kombination av de ovan nämnda symtomen uppstår används en kombination av de terapier som redan omnämnts. Exempelvis kan du få medicin som minskar aktiviteten i blåsan kombinerat med manuell tappning av urinblåsan så kallad RIK.

 

Biogen-46391

Senast uppdaterad: 2020-05-14