Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Trötthet, kognition och depression

MS-trötthet/fatigue

Tröttheten vid MS skiljer sig från trötthet man kan få om man har sovit för lite eller känner sig utarbetad. För att skilja tröttheten som kan uppstå vid MS från andra former av trötthet brukar den kallas ”fatigue”. En del patienter drabbas av en ihållande fatigue, medan den hos andra kan förvärras eller komma i samband med ansträngning och/eller värme. Fatigue beskrivs ofta som en förlamande trötthet och utmattningskänsla och upplevs av många MS-patienter som det svåraste och mest handikappande symtomet. Det begränsar arbetsförmågan och inverkar negativt på livskvaliteten. Det faktum att symtomet är ”osynligt” gör även att många känner sig missförstådda av sin omgivning som kan uppfatta dem som ointresserade, initiativlösa och slöa.

En del personer blir hjälpta av de symtomlindrande behandlingar som finns. Riktad fysisk träning är ofta en bättre hjälp än vila vid fatigue.

 

Kognition

Tröttheten vid MS är nära sammankopplad med de kognitiva problemen som kan orsakas av sjukdomen. Med kognitiva funktioner menas vår förmåga att till exempel tänka, minnas och planera. Tröttheten och de kognitiva funktionerna har ibland samma konsekvenser – det är svårt att orka med arbetet, man glömmer saker och får svårt att koncentrera sig.

Depression

Personer med MS får i högre grad depressiva symtom än normalbefolkningen. Studier visar att depression dessutom är underdiagnostiserat hos personer med MS.
Är man deprimerad påverkas oftast minne, uthållighet och initiativförmåga. Det finns ett nära samband mellan trötthet, kognitiva problem och depression. Såväl trötthet som depression kan leda till kognitiva problem, samtidigt som kognitiva problem tar energi och kan leda till trötthet. Även en depression tar energi och leder till trötthet.

Prata med din läkare eller MS-sjuksköterska om du har depressiva symtom. Det finns hjälp att få. Bland annat rekommenderas KBT (kognitiv beteende terapi).

 

Biogen-46391

Senast uppdaterad: 2020-05-14